Ενημέρωση για την παραγωγή - εμπορία τροφίμων και εστίαση.

 

Απεργίες*

Δεν υπάρχουν απεργίες.

 

*Κατά τις ημέρες που υπάρχουν απεργίες σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή άλλους κλάδους που αφορούν στην λειτουργία του γραφείου μας, ορισμένες εργασίες ή συναντήσεις πιθανόν να αναβάλλονται.

 


 

επικοινωνήστε