Επιλογή δαπέδου σε βιομηχανικούς - επαγγελματικούς χώρους

Το πιο ταλαιπωρημένο σημείο του βιομηχανικού - επαγγελματικού κτιρίου. Πρέπει να αντέχει στα φορτία, τις τριβές, τα χημικά, καθαριστικά, υλικά της παραγωγής, τους ρύπους και την τριβή από τροχούς καροτσιών, παλετοφόρων, κλαρκ. Συγχρόνως οφείλει να έχει προδιαγραφές συμβατές με τη χρήση για την οποία προορίζεται, για παράδειγμα να είναι κατάλληλο για βιομηχανία τροφίμων ή φαρμάκων κλπ.

Οι επιλογή βιομηχανικού δαπέδου για τη βιομηχανία τροφίμων περιορισμένες, γιατί πρέπει να συνδυάζεται η λεία και αδιαπότιστη επιφάνεια με σχετικά καλή συμπεριφορά στις τριβές και τα χημικά, αλλά και συμβατότητα με την παραγωγή τροφίμων, δηλαδή απουσία επικίνδυνων διαλυτών, επιμολυντών και ρύπων που μπορεί να μεταναστεύσουν και να επιμολύνουν τα τρόφιμα.

Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό - πολυουρεθανικό Βιομηχανικό Δάπεδο.

Η καλύτερη επιλογή με γνόμωνα την ποιότητα του βιομηχανικού δαπέδου είναι το εποξειδικό (σε κάποιες περιπτώσεις πολυουρεθενικό) αυτοεπιπεδούμενο βιομηχανικό δάπεδο. Υπάρχει σε διάφορες ποιότητες από πολλές εταιρίες παραγωγής χημικών για βιομηχανικά δάπεδα, σε ποικιλία χρωμάτων. Για τις βιομηχανίες - εργστήρια τροφίμων και φαρμακοβιομηχανίες προτιμούνται ανοιχτά χρώματα, ώστε να φαίνονται οι ρύποι. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να προτιμούνται πιο σκούρα χρώματα για να μη φαίνονται οι ρύποι, ή για αισθητικούς λόγους, για οριοθέτησης χώρων (π.χ. θέσεις στάθμευσης), για επισήμανση κινδύνων κλπ. Η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται από συνεργεία με πείρα ώστε να γίνεται σωστά η κατασκευή του και να έχει διάρκεια στο χρόνο και στις καταπονήσεις. Σημασία κατά την εφαρμογή έχει η προσεκτική προετοιμασία του δαπέδου πριν τις επιστρώσεις, ο σωστός χρόνος ανάμεσα στο αστάρωμα και τα κυρίως υλικά και οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας κατά την εφαρμογή. Ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα του αυτοεπιπεδούμενου βιομηχανικού δαπέδου είναι το μεγάλο κόστος που έχουν τα υλικά λόγω και της ποσότητας που απαιτείται.

Χρωματισμός με βαφή δύο συστατικών.

Η επόμενη επιλογή βιομηχανικού δαπέδου είναι ο χρωματισμός με ειδική (εποξειδική, πολυουρεθανική) βαφή δύο συστατικών. Γενικώς ισχύει ότι και για το αυτοεπιπεδούμενο βιομηχανικό δάπεδο, τα υλικά είναι παρόμοια, σχετικά πιο εύκολη εφαρμογή και αρκετά οικονομικότερη. Είναι πιο ευαίσθητο από το αυτοεπιπεδούμενο και για την εφαρμογή του επιβάλλεται σχολαστική προεργασία (λείανση, στοκάρισμα) του υποστρώματος.

Πλακάκια Πορσελάνης.

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται πλακάκι αντί του βιομηχανικού δαπέδου. Η επιλογή αυτή έχει διάφορα προβλήματα και δεν είναι η καλύτερη κυρίως για βιομηχανία και εργαστήρια τροφίμων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι αρμοί που δημιουργούν εστίες κατακράτησης ρύπων και μικροβίων. Οι αρμοί θα πρέπει να είναι εποξειδικοί, αν και ελάχιστοι τεχνίτες πλακάδες αναλαμβάνουν να βάλουν εποξειδικό αρμό. Αν το δάπεδο με πλακίδια υπάρχει ήδη και οι αρμοί είναι συμβατικοί μπορούν να περαστούν με ειδικά υλικά εμποτισμού για να γίνουν αδιαπότιστοι. Το μόνο προτέρημα του δαπέδου με πλακίδια είναι ότι μπορούν ευκολότερα να επιτευχθούν ρύσεις στο δάπεδο ρυθμίζοντας την ποσότητα της κόλλας που τοποθετείται κάτω από τα πλακάκια.

Μωσαϊκό.

Άλλες λύσεις ανάγκης που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν είναι μωσαϊκό (υπάρχον) επιστρωμένο με ειδικά χημικά ώστε να γίνει αδιαπότιστο και απρόσβλητο από χημικά.

Μάρμαρο.

Το μάρμαρο είναι πολύ ευαίσθητο κυρίως στα όξινα χημικά και απορρυπαντικά και με ελάχιστη αντοχή στην τριβή, γι' αυτό και δεν προτείνεται.

Άλλα δάπεδα.

Υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές για δάπεδα βιομηχανίας,  όπως αυτό που παλιά ονομαζόταν βιομηχανικό δάπεδο, κατασκευασμένο με τσιμέντο και χαλαζιακή άμμο, με προσμίξεις ρητινών ή όχι καθώς επίσης και διαφόρων ειδών τσιμέντα και σκυροδέματα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχει γίνει λείανση με μηχανή μωσαϊκού, έχουν εμποτιστεί με υλικά εμποτισμού νερού ή διαλύτη.  Τα δάπεδα αυτού του είδους έχουν πλεονεκτήματα με κυριότερο το οικονομικό, μπορούν να έχουν καλή εφαρμογή σε πολλά είδη βιομηχανίας. Ωστόσο συνήθως δεν προτείνονται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων.

Πιστοποιητικά.

Είναι πολύ πιθανό να ζητηθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας από ελεγκτικούς φορείς, από οργανισμούς πιστοποίησης ή μελλοντικούς αγοραστές της επιχείρησης. Δίνουν όμως και μία εικόνα των προδιαγραφών των πρώτων υλών καθώς επίσης και για την καταλληλότητα και τη συμβατότητα με τη χρήση. Για τους λόγους αυτούς είναι προτιμότερο να ζητούνται πριν γίνει η επιλογή του υλικού του βιομηχανικού δαπέδου.

Κατασκευή.

Σας βοηθάμε να επιλέξετε τον τύπο βιομηχανικού δαπέδου κατάλληλο για τις ανάγκες της επιχείρησής σας, και το κατασκευάζουμε  σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κατασκευαστικό τμήμα της επιχείρησής μας.


 

επικοινωνήστε