Κτήρια

Προτάσεις, λύσεις, πληροφορίες για εργασίες που πραγματοποιούνται σε κτίρια, όπως:

  • Τοιχοποιεία και χωρίσματα (χτιστό, γυψοσανίδες, πάνελ, ελαφρομπετό κλπ)
  • Δάπεδα (πλακάκια, βιομηχανικά δάπεδα, βυνιλικά, κλπ)
  • Επιχρίσματα, οροφές, ψευδοροφές και γενικά ότι απαιτείται για την κατασκευή και μετασκευή των κτιρίων για την βιομηχανία τροφίμων, τα καταστήματα πώλησης τροφίμων, αποθήκες, εστιατόρια και άλλα.

Τα άρθρα είναι γραμμένα με βάση την εμπειρία της επιχείρησής μας, τα προβλήματα που συναντήσαμε κατά την πραγματοποίηση των κατασκευών και τη βελτιστοποίηση αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία, για σύνταξη προσφοράς ή για ανάθεση έργου επικοινωνήστε μαζί μας.

 


 

επικοινωνήστε