Λιποσυλλέκτης σε εστιατόριο

Ο λιποσυλλέκτης είναι υποχρεωτικός από τη νομοθεσία σε όλες τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης στις οποίες είναι δυνατόν να διοχετευθούν έλαια ή / και λίπη. Στα εστιατόρια, catering, και άλλες εγκαταστάσεις. Προστατεύει τις αποχετεύσεις και τα φρεάτια, αλλά κυρίως το δίκτυο και τους βιολογικούς καθαρισμούς. Η μη τοποθέτηση λιποσυλλέκτη στη λάντζα μπορεί να επιφέρει συστάσεις ή πρόστιμα από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Πως λειτουργεί:

Ο λιποσυλλέκτης διαχωρίζει τα λίπη και έλαια από το νερό. Είναι ένα δοχείο στο οποίο εισέρχονται τα λύματα, τα λίπη και έλαια τα οποία δεν διαλύονται στο νερό, και είναι ελαφρότερα από αυτό, μένουν στην επιφάνεια. Το άδειασμα των λυμάτων γίνεται από το κάτω μέρος, ούτως ώστε να μην αδειάζουν τα λίπη. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ανοίγει το καπάκι του λιποσυλλέκτη και απομακρύνονται τα λίπη και έλαια, τα οποία τοποθετούνται σε ειδικό κάδο μαζί με άλλα έλαια και παραδίδονται σε συμβεβλημένες εταιρείες για ανακύκλωση.

Υλικά κατασκευής:

Οι σύγχρονοι λιποσυλλέκτες κατασκευάζονται κυρίως από δύο υλικά: πλαστικό ή ανοξείδωτο χάλυβα. Για το καλύτερο υλικό οι απόψεις διήστανται. Είναι γεγονός πάντως ότι σημασία έχει περισσότερο η εγκατάσταση και η σωστή κατασκευή του λιποσυλλέκτη. Και επειδή ο ανοξείδωτος είναι πολύ ακριβότερος, στην αγορά προτιμάται ο πλαστικός.

Εγκατάσταση:

Εκτός από τα προβλήματα που λύνει, είναι πιθανό να επιφέρει σοβαρά προβλήματα όπως πλημμύρισμα, δυσκολία στον καθαρισμό, οσμές, έντομα κλπ. Για το λόγο αυτό:

  • ο λιποσυλλέκτης πρέπει να είναι σχεδιασμένος και τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί εύκολα να απομακρύνεται το λίπος και να καθαρίζεται,
  • να είναι σωστά διαστασιολογημένος ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις παροχές και να μην πλημυρίζει,
  • οι σωληνώσεις η σύνδεση και γενικά η εγκατάσταση του λιποσυλλέκτη να μην δημιουργεί βουλώματα ή άλλες αστοχίες ροής,
  • να είναι από κατάλληλο υλικό και να αντέχει στο χρόνο και τη διάβρωση,
  • να μη δημιουργεί άλλες οχλήσεις στην κουζίνα.


Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί μας είναι στη διάθεσή σας για την ορθή μελέτη και τοποθέτηση λιποσυλλέκτη. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

 


 

επικοινωνήστε