Εγκαταστάσεις εργαστηρίων και επιχειρήσεων διάθεσης τροφίμων

 

Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει άρθρα για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των κτιρίων, (ηλεκτρική, υδραυλική, εξαερισμού, κλιματισμού κλπ.) και ασφάλειας (συστήματα πυρόσβεσης, συναγερμού, ελέγχου κλπ).


 

 

επικοινωνήστε