Περιοχές - Χρήσεις Γης

Περιοχές - Χρήσεις Γης

 

Σε ποιά περιοχή να ιδρύσω την επιχείρησή μου; Επιτρέπεται; Θα είναι νόμιμη ή θα έχω προβλήματα; Ποιο κτίριο να νοικιάσω ή να αγοράσω;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που εύλογα υπάρχουν σε κάθε επιχειρηματία που σκοπεύει να ιδρύσει μία καινούρια επιχείρηση. Και πράγματι δεν είναι δυνατόν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν, όλες οι επιχειρήσεις σε όλες τις περιοχές. Τι επιτρέπεται σε κάθε περιοχή και τι όχι, καθορίζεται από τις χρήσεις Γης. Σε κάθε περιοχή αναλόγως πως χαρακτηρίζεται επιτρέπονται ορισμένες χρήσεις και άλλες όχι. Από τη γενική νομοθεσία (βλ. π.χ. Ν.4269 / 2014  "χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση") ορίζονται οι χρήσεις Γης, π.χ. Βιομηχανική Περιοχή, Ζώνη Χονδρικού Εμπορίου, Γενική Κατοικία κλπ. Οι χρήσεις Γης κάθε περιοχής, ορίζονται με νομοθετικές πράξεις και για το λόγο αυτό εκδίδονται ΦΕΚ. Η νομοθεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τις γενικές χρήσεις όπως ορίζονται στους εκάστοτε νόμους, αλλά μπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει επιπλέον χρήσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στα παρακάτω άρθρα.


 

επικοινωνήστε