Κωδικός έργου "s-code"

Δείτε εδώ αν το σχέδιο ή η μελέτη που κρατάτε στα χέρια σας, είναι η τελευταία έκδοση ή έχει καταργηθεί και δεν ισχύει πλέον.

Ο κωδικός μελέτης s-code αποδίδεται σε κάθε μελέτη και σχέδιο που εκδίδεται από τη μελετητική μας ομάδα, και είναι μοναδικός για κάθε μελέτη που αφορά σε σχεδιασμό, άδεια, πυρασφάλεια, haccp, iso 22000 και άλλα συστήματα ποιότητας (συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων, φύλλων εργασίας κλπ) ώστε να ενημερώνεται ο πελάτης και οι συνεργάτες (μελετητές, συνεργεία εφαρμογής, γραμματεία) ποια είναι η τελευταία έκδοση του κάθε εντύπου προς αποφυγή λαθών. Είναι ο "σειριακός αριθμός" του κάθε εντύπου. Τα πρώτα 6 ψηφία είναι ο αριθμός του εγγράφου και τα υπόλοιπα η έκδοση. Έγγραφα με τον τελευταίο αριθμό έκδοσης είναι σε ισχύ, τα προηγούμενα όχι. Τα συνεργεία και οι συνεργάτες παρακαλούνται να μην προχωρούν σε κατασκευή έργου ή κατάθεση εγγράφων σε Δημόσιες Υπηρεσίες αν τα έγγραφα δεν είναι αναρτημένα στην παρούσα σελίδα και δεν είναι τελικά (F). 

Επεξήγηση κωδικών:

  • F: τελικό
  • W: σε επεξεργασία
  • Ο: αποσύρεται (προσοχή: δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο όλες οι μελέτες που αποσύρονται.)
  • Άλλοι συμβολισμοί: ενημερώνεται απευθείας ο πελάτης ή το συνεργείο.

Πρόσφατοι κωδικοί:

 

20150101-180428W
20190101-180806W
20190102-190313W
20190201-190724F
20260201-191110W
20270101-190716F
20280101-190807F
20290101-190907F
20300205-191118W
20310101-191109F

 

επικοινωνήστε