Κωδικός έργου "s-code"

Δείτε εδώ αν το σχέδιο ή η μελέτη που κρατάτε στα χέρια σας, είναι η τελευταία έκδοση ή έχει καταργηθεί και δεν ισχύει πλέον.

Ο κωδικός μελέτης s-code αποδίδεται σε κάθε μελέτη και σχέδιο που εκδίδεται από τη μελετητική μας ομάδα, και είναι μοναδικός για κάθε μελέτη που αφορά σε σχεδιασμό, άδεια, πυρασφάλεια, haccp, iso 22000 και άλλα συστήματα ποιότητας (συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων, φύλλων εργασίας κλπ) ώστε να ενημερώνεται ο πελάτης και οι συνεργάτες (μελετητές, συνεργεία εφαρμογής, γραμματεία) ποιά είναι η τελευταία έκδοση του κάθε εντύπου προς αποφυγή λαθών. Είναι ο "σειριακός αριθμός" του κάθε εντύπου.

Νέοι κωδικοί:

Οι κωδικοί είναι νέοι, από 8/2/2018. Για παλιότερα έργα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Επεξήγηση κωδικών:

  • Το πρώτο τμήμα είναι ο κωδικός του εντύπου
  • f: τελικό
  • w: σε επεξεργασία
  • Α: σε ισχύ
  • Ο: αποσύρεται (προσοχή: δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο όλες οι μελέτες που αποσύρονται.)
  • Άλλοι συμβολισμοί: ενημερώνεται απευθείας ο πελάτης ή το συνεργείο.
Στα έγγραφα οι κωδικοί πιθανόν να αποτυπώνονται χωρίς τελείες.

 

Κωδικοί:

2008.01.01-18.02.06F-A
2009.01.01-18.02.12F-A
2010.01.01-18.02.22F-O
2010.01.02-18.02.28F-A
επικοινωνήστε