Διάγραμμα ροής για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Διάγραμμα ροής

Τα διαγράμματα ροής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφενεία, παντοπωλεία, καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων κλπ.) και στη βιομηχανία τροφίμων, (για διαγράμματα ροής και προδιαγραφές των σχολικών κυλικείων βλ. και εδώ), είναι απαραίτητα και ζητούνται από τις αδειοδοτούσες αρχές για την αδειοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησης. Η απαίτηση για διάγραμμα ροής, περιγράφεται στην υγειονομική διάταξη το 2017 (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829). Τα διαγράμματα ροής αποτελούν τη σχηματική παράσταση της λειτουργίας της επιχείρησης τροφίμων. Εκτός ότι γίνεται γρήγορα σαφές σε κάθε ενδιαφερόμενο (στελέχη της επιχείρησης και ιδιοκτήτες, εξωτερικούς συνεργάτες, ελεγκτικούς φορείς), ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης, μπορούν εύκολα να διακριθούν τα σημεία που χρήζουν προσοχής, όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων, (κρίσιμα σημεία ελέγχου, σημεία ελέγχου κλπ). Στα διαγράμματα ροής επίσης βασίζονται και τα συστήματα διασφάλισης της ασφάλειας τροφίμων HACCP, ISO22000 και άλλα. Είναι γενικότερα μέρος της ποιότητας των τροφίμων.


ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

Τα διαγράμματα ροής πρέπει να περιλαμβάνουν τη φυσική ροή των διαδικασιών - διεργασιών, να είναι λεπτομερή και να συμπεριλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες των τροφίμων και τις συνθήκες αποθήκευσης ή/και επεξεργασίας. Το διάγραμμα ροής μπορεί να υπογράφεται από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα. Μπορεί να υπογράφεται και από τον υπεύθυνο του καταστήματος ή της επιχείρησης για επιχειρήσεις επιπέδου Ι - χαμηλού κινδύνου (παντοπωλείο, αυγοπωλείο, πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήριο άρτου, πρατήριο κατεψυγμένων προϊόντων, κατάστημα βιολογικών τροφίμων, καφεκοπτείο, πρατήριο ελαίων και λιπών, κάβα εμφιαλωμένων ποτών, οπωροπωλείο, περίπτερο, ψιλικά, και άλλα) σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π./Οικ.47829/2017.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το διάγραμμα ροής συνοδεύεται από περιγραφή των διαδικασιών και από την αποτύπωση των σημείων του διαγράμματος στο σχέδιο. Η περιγραφή των διαδικασιών περιγράφει λεπτομερώς τη λειτουργία της επιχείρησης, με έμφαση στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου - CCPs (στα καταστήματα λιανικής και εστίασης πρόχειρου ή πλήρους γεύματος συνήθως δεν απαιτείται πλήρης ανάπτυξη συστήματος HACCP ή άλλου αντίστοιχου όπως το ISO 22000). Στο πακέτο επίσης που παρέχουμε εντάσσονται και τα φύλλα εργασίας - ελέγχου που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Τα φύλλα εργασίας απαρτίζονται από δελτίο:

  • ελέγχου θερμοκρασιών ψυγείων και καταψυκτών,
  • καθαριοτήτων,
  • ελέγχου παραλαβής πρώτων υλών, 
  • κατάστηασης προμηθευτών, 
  • ελέγχου θερμοκρασιών θερμικής επεξεργασίας,
  • συχνότητας και ελέγχου απεντόμωσης μυοκτονίας,
  • άλλα που πιθανών απαιτούνται.


ΠΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Για σύνταξη διαγράμματος ροής και περιγραφής διαδικασιών για την επιχείρησή σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας.

 


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός-Αδειοδότηση

επικοινωνήστε