Γεωτρήσεις - άδειες χρήσης νερού.

Όλοι οι χρήστες σημείων υδροληψίας, οι οποίοι δεν έχουν πάρει σχετική άδεια, οφείλουν μέχρι την 15η Μαίου του 2014, να δηλώσουν τις γεωτρήσεις στους οικίους δήμους, με απλή αίτηση. Η τελική άδεια χρήσεως νερού πρέπει να εκδοθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014.

 


 

 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε