Παράνομα έγγραφα νομιμότητας;

Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Απλά τον τελευταίο καιρό λόγω της οικονομικής δυσπραγίας εντείνεται. Πλαστά έγγραφα! Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει πλαστά δικαιολογητικά ακόμη και χωρίς να το ξέρει. Στην έκδοση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας, βιοτεχνίας ή εργαστηρίων, στην άδεια δόμησης, στην αλλαγή χρήσης, στην πυρασφάλεια, στην πιστοποίηση των τροφίμων και άλλων προϊόντων κλπ. Χρειάζεται προσοχή από τον επιχειρηματία ώστε να μην βρεθεί εν αγνοία του μπλεγμένος σε δύσκολες καταστάσεις, γιατί το αδίκημα της πλαστογραφίας και της παραποίησης Δημόσιων Εγγράφων είναι πολύ σοβαρό. 
Τι κυκλοφορεί πλαστό; Τα πάντα:

  • Σφραγίδες Μηχανικών με πλαστογραφημένες υπογραφές και υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από άλλους. Έχουν διεκπεραιώσει χιλιάδες εργασίες εν αγνοία του Μηχανικού!
  • Σφραγίδες δημόσιων υπηρεσιών, παραποιημένα έγγραφα, δικαιολογητικά, αντίγραφα.
  • Βιβλιάρια υγείας που δεν έχουν περάσει ποτέ από την αρμόδια υπηρεσία.
  • Ό,τι βάλει ο ανθρώπινος νους!

Ευτυχώς τα μέτρα προφύλαξης είναι σχετικά εύκολα:

  • Κατ’ αρχή να ξέρουμε ότι κυκλοφορούν τέτοιου είδους δικαιολογητικά είναι μια καλή αρχή ώστε να είμαστε υποψιασμένοι.
  • Γνωρίστε οι ίδιοι το Μηχανικό που έχει αναλάβει το φάκελο της αδειοδότησης, αλλαγής χρήσης κλπ. (έστω και αν συναλλάσσεστε με συνεργάτες του). Επισκεφθείτε τον στο γραφείο του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στους επαγγελματικούς φορείς. Συνήθως οι κλαδικοί φορείς και επιμελητήρια έχουν  βάσεις δεδομένων με τα μέλη τους, πολλές φορές αναρτημένες και στο διαδίκτυο (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας).
  • Ελέγξτε τους «διεκπεραιωτές» που συλλέγουν έγγραφα, υπογραφές και βεβαιώσεις και κυρίως αυτούς που διατίνονται ότι επιλύουν «δύσκολες» υποθέσεις.

Στην πραγματικότητα αρκεί λίγη προσοχή για να αποφευχθούν οι κακοτοπιές.

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε