Επιδοτήσεις

επιδοτήσεις-ΕΣΠΑΈνας καλός τρόπος για να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας είναι η επιδότηση. Προσοχή όμως, η επιδότηση πρέπει να χρησιμοποιείται ως επιβράβευση της προσπάθειας και όχι ως βασικός πυλώνας χρηματοδότησης του σχεδίου. Είναι αυτονόητο ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν και θα εκταμιευθούν στο μέλλον. Μπορεί να καθυστερήσουν ή να υπάρξουν εμπλοκές. Δεν πρέπει η βιωσιμότητα του έργου να στηρίζεται στις επιδοτήσεις.

Κεφάλαια μπορούν να αντληθούν από επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου, ΟΑΕΔ κλπ.

Προγράμματα που μπορούν να φανούν χρήσιμα για την "επιβράβευση" της προσπάθειας παρατίθενται παρακάτω.

 

 

ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Επιχειρούμε έξω

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Επιδότηση για την εξωστρέφεια των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων οι οποίες αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, Η προώθηση θα γίνει μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις. Η επιδότηση αφορά σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Τα επενδυτικά σχέδιαθα αφορούν στους ακόλουθους τομείς:  Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, Περιβάλλον, Υλικά και Κατασκευές, Ενέργεια, Υγεία και Φάρμακα,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

έχουν κλείσει μία διαχειριστική χρήση τουλάχιστον
διαθέτουν ΚΑΔ, οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις
παράγουν ή/και μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών που προέρχεται από εξαγωγές των προϊόντων που παράγουν - μεταποιούν.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Από 18/1/2018 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού με μέγιστη διάρκεια 18 μήνες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

 

  

 
 
 
 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός-Αδειοδότηση

επικοινωνήστε