Επιδοτήσεις

επιδοτήσεις-ΕΣΠΑΈνας καλός τρόπος για να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας είναι η επιδότηση. Η επιδότηση πρέπει να χρησιμοποιείται ως επιβράβευση της προσπάθειας και όχι ως βασικός πυλώνας χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Είναι αυτονόητο ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν και θα εκταμιευθούν στο μέλλον. Μπορεί να καθυστερήσουν ή να υπάρξουν εμπλοκές. Δεν πρέπει η βιωσιμότητα του έργου να στηρίζεται στις επιδοτήσεις.

Κεφάλαια μπορούν να αντληθούν από επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου, ΟΑΕΔ κλπ.

Προγράμματα επιδοτήσεων για επενδύσεις από τα διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης παρατίθενται παρακάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για ανάθεση σύνταξης και υποβολής φακέλου μπορείτε να συμβουλεύεστε το γραφείο μας.

 


 

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 – 2027

 

ΔΡΑΣΗ: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: Η «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στηρίζει επενδυτικά σχέδια νέων επιχειρήσεων. Αφορά σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (εκτός της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, της εστίασης και του λιανικού εμπορίου). Έχει στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία νέων ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑ

Δικαιούχοι:

i. Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (18.12.2023) έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

ii. Νεοσύστατες Επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 18.12.2022. Θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και την αποπληρωμή της επένδυσης.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Από 18/12/2023 με καταλυτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 29/2/2024.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται: από 30.000€ έως και 400.000€. 

Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

  • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και 
  • επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €200.000,00, ανεξαρτήτως ποσοστού ενίσχυσης.

 


 

 
 
 
 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε