Ετικέτες και επισήμανση τροφίμων.

ετικέτες τροφίμωνΟ τρόπος επισήμανσης των τροφίμων κυρίως αυτών που διατίθενται συσκευασμένα στη λιανική και την εστίαση, καθορίζεται από τον κανονισμό (EE) 1169/2011 της 25ης Οκτωβρίου 2011. Από 14/12/2014 όλα τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού, χωρίς να παύουν να ισχύουν και οι απαιτήσεις παλαιότερων κανονισμών που αφορούν στα επιμέρους τρόφιμα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ακόλουθων ενδείξεων (μπορεί να διαφέρουν αναλόγως των τροφίμων):

 • η ονομασία του τροφίμου
 • ο κατάλογος των συστατικών
 • συστατικά και βοηθήματα που μπορεί να προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες
 • η ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών
 • η καθαρή ποσότητα του τροφίμου
 • η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τελική ημερομηνία ανάλωσης («ανάλωση έως»)
 • τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης
 • το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων
 • η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης
 • οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίμου
 • για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2 % κατ’ όγκον, η αναγραφή του αποκτηθέντος κατ’ όγκον αλκοολικού τίτλου
 • διατροφική δήλωση


Η διαδικασία της επισήμανσης είναι επίπονη και χρειάζεται βαθιά γνώση του αντικειμένου γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη όλο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα τρόφιμα τόσο σε μορφή Ευρωπαϊκών Κανονισμών όσο και σε μορφή Ελληνικών Νομοθετημάτων. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό μας για διευκρινήσεις ή για ανάθεση σύνταξης ετικέτας ή φυλλαδίου επισήμανσης.

 


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε