Σχεδιασμός εξαγωγών από ελληνικές επιχειρήσεις.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Επί σειρά ετών το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εταιριών δεν επιχείρησε στις διεθνείς αγορές και στράφηκε αποκλειστικά στην ελληνική, η οποία ήταν πιο εύκολα προσβάσιμη και πολλά υποσχόμενη. Όχι μόνο λόγω της απόστασης, της γλώσσας και της οικειότητας που αισθάνονταν οι επιχειρηματίες, αλλά κυρίως λόγω του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, που ως μικρομεσαίες και δεν είχαν την δυνατότητα να βγουν μαζικά στο εξωτερικό ή να αναλάβουν τα έξοδα που απαιτούνται σε μία ανάλογη προβολή των προϊόντων τους. Οι συνεταιρισμοί που θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα δεν "ευδοκίμησαν".

Οι εξαγωγές, σε καμία περίπτωση δεν υπόσχονται εύκολο κέρδος, αλλά στο μέλλον, ίσως να είναι η μοναδική δυνατότητα για ανάπτυξη σε πολλές επιχειρήσεις. Τα ελληνικά προϊόντα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά και αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό. Υπάρχουν υπέρ και κατά στις εξαγωγές:

ΥΠΕΡ Αναγνωρίσιμο ελληνικό προϊόν προς εξαγωγή

 • Άντληση κεφαλαίων από αγορές που είναι πιο υγιείς οικονομικά
 • Τα ελληνικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά και αναγνωρίσιμα
 • Η κρίση μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις Ελληνικές επιχειρήσεις
 • Η τεχνολογία βοηθάει στην προβολή των επιχειρήσεων σε άλλες αγορές

 

ΚΑΤΑ

 • Μικρό μέγεθος των περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων
 • Έξοδα για προώθηση προϊόντων στο εξωτερικό
 • Σχετικά μεγάλη χρονική διάρκεια για την καταξίωση της επιχείρησης στην αγορά στόχο
 • Μικρή προβολή των ελληνικών εταιριών στο παρελθόν.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

 • Σχεδιασμός προϊόντος (μπορεί να απαιτείται άλλη μορφή από αυτή που κυκλοφορεί στην Ελλάδα ανάλογα με την αγορά στόχο).
 • Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, αναλόγως της αγοράς στόχου (βλ. σχετικό άρθρο)
 • Επιλογή αγοράς (στόχου)
 • Έλεγχος σχετικής νομοθεσίας εξαγωγών – εισαγωγών αναλόγως του προϊόντος και του κράτους.
 • Έλεγχος για πιθανή επιδότηση από το ελληνικό κράτος ή το κοινοτικό ταμείο
 • Συνεργασία με εταιρίες συμβούλων που μπορούν να βοηθήσουν στους διάφορους τομείς (π.χ. την δική μας ή άλλη)
 • Προώθηση προϊόντος (εκθέσεις, επαφή με εταιρίες πελάτες, ανακάλυψη καναλιών διανομής).

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε