Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία εστιατορίου.

Το παράδειγμα αναφέρεται σε εστιατόριο κατασκευασμένο σε ισόγειο κτιρίου με οικοδομική άδεια εκδοθείσα το 1977. Μερικά στοιχεία έχουν απλοποιηθεί ώστε να γίνει το παράδειγμα γενικότερο. Ο χώρος της κουζίνας έχει λίγο μεγαλύτερο εμβαδόν από το ελάχιστο απαιτούμενο από τη νομοθεσία, γιατί πιστεύουμε ότι εφόσον η κουζίνα είναι ο κινητήρας της εγκατάστασης, πρέπει να είναι λίγο πιο άνετη και αποτελεσματική. Το εστιατόριο είναι κατασκευασμένο για 80 άτομα. Η αίθουσα έχει εμβαδόν, το οποίο καθορίζεται από την νομοθεσία της πυρασφάλειας κτιρίων και από την υγειονομική νομοθεσία. Στο σχέδιο έχουν σημειωθεί οι ελάχιστες θέσεις στάθμευσηςrestaurant project που καθορίζονται από την πολεοδομική νομοθεσία, για λόγους μελέτης, παρόλο που ο περιβάλλον χώρος μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα οχήματα.

Σχέδιο εστιατορίουΤα ελάχιστα εμβαδά που καθορίζονται είναι τα εξής:

Αίθουσα:  112 τμ
Κουζίνα:    20 τμ (έχουν προστεθεί 8τμ. σύνολο 28τμ.)
Μπουφές:    4 τμ
Πλυντήριο:  6 τμ
Τουαλέτες:   3 τμ


Έχει ληφθεί μέριμνα να υπάρχουν δύο έξοδοι διαφυγής στην αίθουσα των πελατών. Επίσης έχουν χωριστεί οι χώροι της κουζίνας, της αποθήκης και του πλυντηρίου. Στο πίσω μέρος υπάρχουν δύο πόρτες ώστε η μία να χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πρώτων υλών (δεξιά) και η άλλη για την αποκομιδή των απορριμμάτων (αριστερά).

 
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1ο - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
Το γιατί να φτιάξει κάποιος μία μονάδα εστίασης είναι φανερό. Υπάρχουν εστιατόρια που έχουν έσοδα ετησίως πολύ μεγαλύτερα από μεγάλες βιομηχανίες, και συνήθως με καλά ποσοστά κέρδους. Βεβαίως είναι και πολλά εστιατόρια που οι εισπράξεις είναι πολύ λιγότερες από τα έξοδα. Είναι επίσης αλήθεια ότι εστιατόρια ανοίγουν και πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το χώρο, ούτε παίρνουν σωστές συμβουλές από ανθρώπους που έχουν εμπειρία στις επιχειρήσεις εστίασης. Από την άλλη ένα εστιατόριο, αν και έχει πάρα πολλή δουλειά, είναι μια πρώτης τάξεως επιχειρηματική πρόκληση, μια ευχάριστη εργασία και προωθεί τις δημόσιες σχέσεις.

ΒΗΜΑ 2ο - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η επιλογή του χώρου έχει να κάνει με πάρα πολλές παραμέτρους. Σημαντικές είναι η προτίμηση της περιοχής από τον επιχειρηματία, το κόστος ενοικίασης ή αγοράς, η ύπαρξη και το μέγεθος του ανταγωνισμού, η προσέγγιση της πελατείας, το ύφος του καταστήματος. Όλοι οι χώροι όμως πρέπει να έχουν ένα κοινό μεταξύ τους. Πρέπει να είναι νόμιμοι, να έχουν δηλαδή οικοδομική άδεια, και η χρήση τους να είναι ή να μπορεί να γίνει εστιατόριο. Επίσης η χρήση Γης της περιοχής πρέπει να επιτρέπει τη συγκεκριμένη χρήση (συνήθως "Γενικής Κατοικίας"). Χρειάζεται μεγάλη προσοχή λοιπόν κατά την επιλογή του χώρου, τόσο σε περίπτωση αγοράς, όσο και σε περίπτωση ενοικίασης, μια και τα επαγγελματικά συμβόλαια μίσθωσης έχουν διάρκεια δώδεκα έτη.

ΒΗΜΑ 3ο - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Όπως προαναφέρθηκε, ο σχεδιασμός είναι το πιο σημαντικό σημείο της διαδικασίας ανέγερσης ενός εστιατορίου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της νομοθεσίας, η διάταξη του χώρου, το μέγεθος και το ύφος της επιχείρησης, το επιχειρηματικό όραμα. Χρειάζεται εμπειρία στο σχεδιασμό των συγκεκριμένων επιχειρήσεων για να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι και να μην υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον.

ΒΗΜΑ 4ο - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Οι μονάδες εστίασης αποτελούνται από δύο ξεχωριστές κατασκευές οι οποίες βρίσκονται δίπλα η μία στην άλλη με διαφορετικές ανάγκες. Αυτό είναι που κάνει τη σχεδίαση ενός εστιατορίου ξεχωριστή. Η μία είναι η κουζίνα, το εργαστήριο δηλαδή, το οποίο προσομοιάζει μία βιομηχανική μονάδα. Εγκαταστάσεις - μηχανήματα - παραγωγική διαδικασία και μάλιστα συνήθως πολλές γραμμές παραγωγής σε πολύ περιορισμένο χώρο. Η άλλη κατασκευή είναι η αίθουσα η οποία έχει έντεχνα τελειώματα, φινίρισμα, διακόσμηση και χρώματα που πρέπει να ταιριάζουν στο ύφος του καταστήματος, και να δημιουργούν στον πελάτη την ανάλογη διάθεση.

ΒΗΜΑ 5ο - ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τα μηχανήματα της κουζίνας, καθορίζονται κυρίως από τις ανάγκες της παραγωγής και της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και πολύ λιγότερο από άλλους παράγοντες. Γι αυτό λοιπόν είναι απολύτως σκόπιμο πριν ζητήσουμε προσφορά από κάποιους έμπορους, να έχουμε ακριβώς τη λίστα με τα μηχανήματα που χρειαζόμαστε και τις ακριβείς προδιαγραφές αυτών. Έτσι οι προσφορές των εμπόρων εξοπλισμού επαγγελματικής κουζίνας, θα είναι απολύτως συγκρίσιμες και οι μόνες παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θα είναι η τιμή και η ποιότητα του εξοπλισμού. Ορισμένοι έμποροι, εκπονούν δωρεάν τον σχεδιασμό της κουζίνας. Είναι απολύτως κατανοητό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Είναι ένας άλλος τρόπος προώθησης συγκεκριμένων προϊόντων, από τον έμπορο του εξοπλισμού. Εκτός αυτού, οι προσφορές δεν είναι συγκρίσιμες εφόσον ξεκινούν από διαφορετική βάση.
Και ένα τελευταίο: τα μηχανήματα επεξεργασίας δεν μπορεί να διαθέτουν πιστοποίηση HACCP!! Η πιστοποίηση αυτή μπορεί να δοθεί μόνο σε επιχειρήσεις τροφίμων που εφαρμόζουν το συγκεκριμένο σύστημα, όχι σε εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός μπορεί να έχει μόνο προδιαγραφές σύμφωνα με τη νομοθεσία και βεβαίως αυτό διευκολύνει την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας.

εστιατόριοΒΗΜΑ 6ο - ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΤΩΝ
Ο εξοπλισμός της αίθουσας δηλαδή τραπεζοκαθίσματα, τραπεζομάντιλα κλπ θα επιλεγεί ανάλογα με το ύφος του εστιατορίου, και τον πελάτη στόχο (turget group) της επιχείρησης. Και εδώ η ποιότητα πρέπει να κυριαρχεί, αλλά οι δυνατότητες αγοράς είναι αρκετά μεγάλες και δεν περιορίζονται τόσο από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

ΒΗΜΑ 7ο - ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το αν θα πάρουμε την άδεια λειτουργίας ή όχι, σχετίζεται με τον σχεδιασμό ο οποίος έχει γίνει πριν αρχίσουν τα έργα, με την θέσπιση προδιαγραφών και την πιστή τήρησή τους. Εάν όλα έχουν σχεδιαστεί σωστά, τότε με την άδεια λειτουργίας, δεν θα υπάρξουν προβλήματα.

ΒΗΜΑ 8ο - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τα συστήματα ποιότητας στις μονάδες εστίασης HACCP, ISO22000 κλπ έχουν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Η βασική δυσκολία είναι ότι η παραγωγή κάθε εδέσματος που υπάρχει στο μενού, αποτελεί μία ξεχωριστή γραμμή παραγωγής, με τις ιδιαίτερες δυσκολίες και κινδύνους. Επιπλέον το προσωπικό το οποίο εργάζεται σε αυτές τις μονάδες είναι συνήθως λιγότερο εξειδικευμένο από το προσωπικό της βιομηχανίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ασφάλεια των τροφίμων είναι πάνω από όλα, τόσο για νομικούς και ηθικούς λόγους, όσο και για την καλή φήμη της επιχείρησης και την προσέλευση πελατείας.

ΒΗΜΑ 9ο - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Δεν είναι εδώ ο κατάλληλος τόπος για να αναλύσουμε την προσέγγιση του πελάτη. Αυτό είναι μέρος του επιχειρηματικού οράματος, καθώς επίσης και του marketing plan της επιχείρησης. Αν και επί σειρά ετών το γραφείο μας συνέταξε marketing plans για πελάτες, ο συγκεκριμένος ιστοτόπος δεν αναλύει μεθόδους προώθησης επιχειρήσεων. Επαγγελματίες του χώρου μπορούν να βοηθήσουν στην σωστή προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει το εστιατόριο, με γνώμονα πάντα τον πελάτη στόχο, τον ανταγωνισμό και τις δυνατότητες της επιχείρησης. Η καλύτερη διαφήμιση γίνεται από τους ευχαριστημένους πελάτες. Άλλοι κλασικοί τρόποι προβολής είναι τα διαφημιστικά έντυπα, το διαδίκτυο, τα ΜΜΕ, εξειδικευμένα περιοδικά κλπ. Σημαντικό είναι, όπως σε κάθε επιχείρηση, να καθοριστούν επακριβώς τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του πελάτη (target group).


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε