Μικρές συμβουλές για το σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας.


Πριν από την αίτηση για εγκατάσταση ή/και λειτουργία της επιχείρησης, και πριν ακόμη από τη μίσθωση ή την αγορά του ακινήτου, είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος στην άδεια οικοδομής, για πιθανές αυθαιρεσίες, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης. Επίσης η χρήση του χώρου σύμφωνα με την άδεια οικοδομής θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη χρήση. Προσοχή θέλουν και οι χρήσεις γης καθώς επίσης και πιθανές αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, Νομαρχιών κλπ.
Τέλος ο χώρος θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας και απαιτήσεις διεθνών προτύπων όπως π.χ. ο "Codex Alimentarius" για την λειτουργία και για την μελλοντική εφαρμογή συστημάτων ποιότητας όπως το HACCP.

Αγορά Εξοπλισμού.

Ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποφασίζει για την αγορά του εξοπλισμού ανάμεσα από τρεις ή περισσότερες ανόμοιες προσφορές προμηθευτών. Πολλές φορές, απαιτεί από τον προμηθευτή (ή του δωρίζεται) και την μελέτη της εγκατάστασης. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν τόσες μελέτες όσες και προσφορές. Οι προσφορές δεν μπορούν να συγκριθούν γιατί οι μελέτες είναι διαφορετικές. Επιπλέον δεν λαμβάνονται υπόψη άλλες ανάγκες που δεν έχουν να κάνουν άμεσα με τον εξοπλισμό, όπως γενικότερες λειτουργικές ανάγκες, αδειοδότηση, πιστοποίηση κλπ.

Το ιδανικό είναι να ξεκινήσει η επιχείρηση από ένα πλήρη σχεδιασμό οικονομικό, λειτουργικό και εγκατάστασης (λεπτομερή). Κατ' αυτό τον τρόπο οι οικονομικές προσφορές θα είναι συγκρίσιμες γιατί ο εξοπλισμός θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται από τη μελέτη. Επιπλέον θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εργασίας και δεν θα είναι ούτε υπερδιαστασιολογημένος ούτε υποδιαστασιολογημένος. Τέλος η μελέτη δεν θα έχει ασυμβατότητες με την άδεια λειτουργίας που θα εκδοθεί αργότερα (για παράδειγμα αν σε ένα εργαστήριο ο εξοπλισμός υπερβαίνει την προβλεπόμενη ισχύ, θα πρέπει να εκδοθεί άδεια βιοτεχνίας, με αποτέλεσμα να απαιτείται ο χώρος να είναι εντός ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ κλπ. και όχι σε περιοχή γενικής κατοικίας).

Ο σωστός σχεδιασμός έχει πολύ χαμηλό κόστος σε σχέση με την επένδυση, και είναι αυτός που μπορεί να εξασφαλίσει την άψογη λειτουργία του εξοπλισμού, την υψηλή κερδοφορία της επιχείρησης και την επένδυση του ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου.


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε