Εκπαίδευση ΕΦΕΤ

 

 

Η βασική εκπαίδευση του ΕΦΕΤ στην ασφάλεια των τροφίμων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις τροφίμων. Η εκπαίδευση των εργαζομένων σε μία επιχείρηση τροφίμων ελέγχεται τόσο κατά την αδειοδότηση όσο και κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένα ΚΕΚ και είναι διάρκειας 10 ωρών (συνήθως δύο απογευματινές εκπαιδεύσεις των 5 διδακτικών ωρών). Από την εκπαίδευση ΕΦΕΤ εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν πλήρες σύστημα HACCP, στα πλαίσια του συστήματος γίνεται ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και στο πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές ενότητες από το  πρόγραμμα του ΕΦΕΤ.

Η εκπαίδευση του ΕΦΕΤ περιλαμβάνει:

  • Βασικές έννοιες ασφάλειας τροφίμων.
  • Μικροβιακούς, Χημικούς και Φυσικούς κινδύνους.
  • Τι είναι τα υψηλού κινδύνου, μέσου και χαμηλού κινδύνου τρόφιμα.
  • Κατάλληλο χειρισμό των τροφίμων ώστε να είναι ασφαλή.
  • Υποχρεώσεις, υγιεινή προσωπικού.
  • Αλυσίδα ψύξης.
  • Νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των εργαζομένων όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις στον ΕΦΕΤ σχετικά με την κατανόηση των γνώσεων που απέκτησαν.

Η εκπαίδευση και οι εξετάσεις γίνονται ως επί το πλείστον διαδικτυακά.

 


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε