Άδεια - Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Ο όρος "Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος" χαρακτηρίζει όλα τα καταστήματα και επιχειρήσεις οι οποίες εν δυνάμει μπορούν να βλάψουν τη δημόσια υγεία και για το λόγο αυτό ελέγχονται από το υγειονομικό. Τέτοια καταστήματα είναι οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων, εστίασης και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, περιποίησης άκρων και άλλες. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να λειτουργήσουν νόμιμα πρέπει να εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας. Άδεια λειτουργίας είναι η γνωστοποίηση στο σύστημα notifybusiness.gov.gr. Υπεύθυνη δημόσια υπηρεσία για την αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι οι δήμοι ενώ για την αδειοδότηση βιομηχανίας, εργαστηρίων και αποθηκών είναι η διεύθυνση ανάπτυξης της περιφέρειας.

Η διαδικασία της γνωστοποίησης στο σύστημα notifybusiness.gov.gr έχει γίνει σχετικά γρήγορη. Παρόλη όμως την ευκολία με την οποία με την οποία κάποιος μπορεί να κάνει τη γνωστοποίηση στο σύστημα, υπάρχουν διάφορα σημεία που χρήζουν προσοχής, απαιτούν εμπειρία και θα μπορούσαν να μετατραπούν σε παγίδες, επισύροντας πρόστιμα ακόμη και θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την αδειοδότηση και λειτουργίας της επιχείρησης.


Η διαδικασία είναι η εξής:

 • Έκδοση βεβαίωσης χρήσης γης από την Πολεοδομία (η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και από το τμήμα αδειοδοτήσεων του δήμου). Αναλόγως της τοποθεσίας μπορεί να απαιτούνται και άλλες εγκρίσεις όπως από αρχαιολογία, νεοτέρων μνημείων κλπ.
 • Αίτηση και έκδοση βεβαίωσης εγκατάστασης από το δήμο
 • Σύνταξη του φακέλου γνωστοποίησης
 • Γνωστοποίηση στο σύστημα notifybusiness.gov.gr
 • Έλεγχος από τους ελεγκτικούς φορείς (υγειονομικό)

 

Ο φάκελος γνωστοποίησης περιλαμβάνει:

 • τη γνωστοποίηση
 • βεβαίωση εγκατάστασης
 • παράβολο 185€ από το δήμο
 • σχέδια του καταστήματος και βεβαίωση κύριας χρήσης του χώρου σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από μηχανικό
 • διάγραμμα ροής (για τις επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων και εστίασης)
 • φάκελο νερού.

Σε αυτά προστίθενται οι υποχρεώσεις διατήρησης βιβλίου καπνίσματος, διατήρησης και συμπλήρωσης βιβλίου πυροσβεστικής και φύλλα εργασίας όπου σημειώνονται θερμοκρασίες ψυγείων, καθαριότητες, καταγραφή προμηθευτών και άλλα.

Σημαντικό είναι να καθορίζεται η ονομασία του καταστήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Δεν έχει σημασία αν ο ιδιοκτήτης το ονομάζει εστιατόριο, μαγαζί, μπακάλικο, μίνι μάρκετ, ή αλλιώς.

Για τα καταστήματα εστίασης είναι δύο οι διακρίσεις:

 • επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)
 • επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος).

Για τα καταστήματα λιανικής, σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία, κρεοπωλεία - χασάπικα, πρατήρια άρτου, και άλλα παρόμοια "μαγαζιά" ο όρος που περιγράφεται στην υγειονομική διάταξη είναι:

 • επιχείρηση λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών.

Εκτός από την άδεια λειτουργίας του "μαγαζιού" που είναι διαδικαστικό θέμα, πολύ σημαντικός είναι ο έλεγχος και ο σχεδιασμός του καταστήματος πριν τις διαδικασίες. Προβλήματα που προκύπτουν συνήθως σχετίζονται με:

 • τις χρήσεις γης ή εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών, δηλαδή να μην επιτρέπεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην περιοχή
 • παρανομίες ή αυθαιρεσίες σχετικές με το χώρο του καταστήματος, οι οποίες πρέπει να έχουν νομιμοποιηθεί ή να είναι εφικτό να νομιμοποιηθούν
 • την απαγωγή των αερίων και συγκεκριμένα τα εστιατόρια και τα καταστήματα πρόχειρου γεύματος αν χρησιμοποιούν συσκευές μαγειρέματος οφείλουν να έχουν απαγωγό ή φίλτρα ενεργού άνθρακα.

Τα καταστήματα οφείλουν να έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όσον αφορά στον εξοπλισμό και τους χώρους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που επιχειρήσεις ήταν έτοιμες για λειτουργία, έγινε η γνωστοποίηση και ανακάλυψαν ότι δεν είχαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητος ο έλεγχος πριν την έναρξη των κατασκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες και για ανάθεση αδειοδότησης μπορείτε να απευθύνεστε στους μηχανικούς του γραφείου μας.

 


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε