Γνωστοποίηση και αδειοδότηση επιχειρήσεων

Με την καινούρια νομοθεσία για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, (κυρίως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εργαστηρίων, βιομηχανίας κλπ) αλλάζει η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν εκδίδουν πλέον άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Οι επιχειρήσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται και πριν την έναρξη της λειτουργίας γνωστοποιούν τη λειτουργία τους στο σύστημα notifybusiness.gov.gr, κάνοντας εισαγωγή στο σύστημα με τους κωδικούς του taxis. Τα δικαιολογητικά και οι μελέτες που απαιτούνται δεν αλλάζουν σε γενικές γραμμές. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί να κατατίθενται στις δημόσιες υπηρεσίες προς έγκριση και αδειοδότηση, παραμένουν στην επιχείρηση προς χρήση κατά τη στιγμή του ελέγχου της επιχείρησης από τις ελεγκτικές αρχές. Σημαντικό είναι ότι πλέον δεν εκδίδεται άδεια και έτσι η συμμόρφωση της εγκατάστασης προς τη νομοθεσία παραμένει ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να μη γίνονται λάθη στη σύνταξη των μελετών, κατά τη γνωστοποίηση λειτουργίας και στη συλλογή των στοιχείων πράγμα το οποίο μπορεί να επισύρει κυρώσεις και πρόστιμα.

 


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός-Αδειοδότηση

επικοινωνήστε