Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

Κάθε παραγωγική και εμπορική επιχείρηση στον κλάδο των τροφίμων πρέπει να σχεδιαστεί και να μελετηθεί σωστά πριν την έναρξη των εργασιών ίδρυσης και λειτουργίας, για τρεις βασικούς λόγους:

  • Για να έχει πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (νόμους, διατάγματα, αποφάσεις, Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται και η διαδικασία αδειοδότησης - γνωστοποίησης. Υπενθυμίζουμε ότι η γνωστοποίηση δεν αλλάζει τις ουσιαστικές υποχρεώσεις της επιχείρησης σε σχέση με το σχεδιασμό και τη λειτουργία, αλλάζει μόνο τις διαδικασίες και συντομεύει λίγο τους χρόνους αδειοδότησης. Στον αντίποδα έχει μεγαλύτερη ευθύνη στο σχεδιασμό ο μηχανικός που αναλαμβάνει τη γνωστοποίηση και τη σύνταξη του φακέλου γνωστοποίησης γιατί αυτός ελέγχεται μετά το πέρας των εργασιών.
  • Για να κατασκευαστεί σύμφωνα με την ορθή κατασκευαστική πρακτική, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τον καλύτερο και χαμηλότερο δυνατό οικονομικό προγραμματισμό.
  • Για να λειτουργήσει σωστά και να καταστεί υγιής και επικερδής.


Τα άρθρα της κατηγορίας αυτής έχουν στόχο να προσεγγίσουν το σχεδιασμό και την αδειοδότηση - γνωστοποίηση κατά τον απλούστερο και αναλυτικότερο δυνατό τρόπο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη γνωστοποίηση και τη σύνταξη του φακέλου γνωστοποίησης μπορείτε να απευθύνεστε στους μηχανικούς του γραφείου μας.

 


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε