Ενδεικτικές εργασίες - portfolio

 

 • Μελέτη βιομηχανικής εγκατάσταση επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, Νομός Άρτας.
 • Μελέτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, Νομός Άρτας.
 • Αδειοδότηση εργαστηρίου τυποποίησης μελιού, Κυκλάδες.
 • Εφαρμογή συστήματος ISO 22000 τυποποίησης μελιού, Κυκλάδες.
 • Αδειοδότηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Κυκλάδες - Μύκονος.
 • Μελέτη Επαγγελματικής Κουζίνας, Κυκλάδες.
 • Μελέτη - αδειοδότηση βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων catering - έκτασης 2700 τμ δυναμικότητας 15000 μερίδων ημερησίως, Νομός Αττικής - Περιστέρι.
 • Μελέτη HACCP σε εργαστήριο παραγωγής πάγου, Νομός Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη.
 • Σχεδιασμός και μελέτη ISO 22000 σε εργαστήριο παραγωγής πάγου, Νομός Κυκλάδων.
 • Σχεδιασμός, αδειοδότηση, κατασκευή εργαστηρίου παραγωγής πάγου, Νομός Αττικής - Αθήνα.
 • Μελέτη αδειοδότηση κατασκευή εστιατορίου, Νομός Αττικής - Αθήνα.
 • Μελέτη επαγγελματικής κουζίνας, Νομός Ιωαννίνων - Ιωάννινα.
 • Μελέτη HACCP σε εργαστήριο επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, Νομός Αρκαδίας.
 • Κατασκευή Εργαστηρίου Επεξεργασίας Τροφίμων, Νομός Αττικής - Περιστέρι.
 • Αδειοδότηση Γεώτρησης και κατασκευή Αντλιοστασίου για άρδευση αγροτικών προϊόντων, Νομός Άρτας.
 • Μελέτη - Αδειοδότηση Εργαστηρίου Επεξεργασίας Τροφίμων (catering), Νομός Αττικής - Κηφισιά
 • Μελέτη - Αδειοδότηση - Κατασκευή Εργαστηρίου Επεξεργασίας Κρέατος και παραγωγής Κρεατοσκευασμάτων, Νομός Αττικής - Αθήνα
 • Μελέτη εργαστηρίου μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, Θεσσαλονίκη
 • Μελέτη, αδειοδότηση χυμοποιείου, Νομός Αττικής - Σπάτα
 • Μελέτη αδειοδότηση κατασκευή χυμοποιείου, εφαρμογή συστήματος ISO 22000, Νομός Αττικής - Μεταμόρφωση.
 • Εφαρμογή ISO22000 σε βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων (αποξήρανση αγροτικών προϊόντων), Νομός Κοζάνης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες των έργων, για ανάθεση έργου ή πληροφόρηση σχετική με αδειοδότηση, μελέτη, κατασκευή, HACCP, ISO22000, BRC,IFS βιομηχανίας και εργαστηρίων μεταποίησης, παραγωγής, τροφίμων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστίασης.

 


 

επικοινωνήστε