Υπηρεσίες

 • Λειτουργικός Σχεδιασμός
 • Ανάληψη διαδικασίας για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων
 • Πυροπροστασία
 • Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO (9000, 22000 κλπ.)
 • Μελέτη εργονομικής διάταξης εξοπλισμού και ηλεκτρικών - μηχανολογικών εγκαταστάσεων, με πρόβλεψη για μελλοντική ανάπτυξη συστήματος HACCP και άλλων συστημάτων ποιότητας, καθώς και μελλοντικό εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης
 • Επίβλεψη έργων
 • Άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα κατόπιν συμφωνίας
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων "με το κλειδί στο χέρι"
 • Κατασκευή μεμονωμένων εγκαταστάσεων και έργων
 • Τοποθέτηση εξοπλισμού
 • Υποστήριξη λειτουργίας επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη λειτουργίας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

 

Τρόπος Πληρωμής

Δείτε εδώ τον τρόπο πληρωμής

 


 

 

 
 
 
 
επικοινωνήστε