• ΜΕΛΕΤΗ - ΑΔΕΙΑ

  Αδειοδότηση εγκαταστάσεων τροφίμων και Δημόσιες Υπηρεσίες. Κάθε βιομηχανία - βιοτεχνία - εργαστήριο - κατάστημα - αποθήκη τροφίμων για να λειτουργήσει είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει τη λειτουργία της.

   
   
 • HACCP-ISO easy

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα HACCP (ή ISO 22000) και ιχνηλασιμότητα. Όμως, ακόμη και αν σας "στρίμωξε" ο ΕΦΕΤ μην ανησυχείτε: η εφαρμογή τους είναι πιο εύκολη από ότι φαίνεται.

 • Επιδοτήσεις

  ΕΣΠΑ: Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας από 19/2/2019 και εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας (εμπόριο, εστίαση, εκπαίδευση) από 27/2/2019.

 • HACCP-aid

  Τεκμηρίωση (εγχειρίδιο - φύλλα εργασίας) συστήματος HACCP για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας, μεταποίησης τροφίμων και εστίασης με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό.

 • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Εγχειρίδιο ίδρυσης - τεύχος προδιαγραφών και αδειοδότησης,  επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας, αποθήκευσης τροφίμων και εστίασης. Δημιουργείται στα μέτρα της κάθε επιχείρησης (taylor made).

 • ΗΜΑ

  Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων: είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεων που παράγουν απόβλητα, με ευθύνη των ίδιων, βάσει της ΚΥΑ υπ. αριθμ. Οικ. 43942, ώστε να είναι γνωστή η διακίνηση αποβλήτων.

επιδοτήσεις-ΕΣΠΑΈνας καλός τρόπος για να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας είναι η επιδότηση. Προσοχή όμως, η επιδότηση πρέπει να χρησιμοποιείται ως επιβράβευση της προσπάθειας και όχι ως βασικός πυλώνας χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Είναι αυτονόητο ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν και θα εκταμιευθούν στο μέλλον. Μπορεί να καθυστερήσουν ή να υπάρξουν εμπλοκές. Δεν πρέπει η βιωσιμότητα του έργου να στηρίζεται στις επιδοτήσεις.

Κεφάλαια μπορούν να αντληθούν από επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου, ΟΑΕΔ κλπ.

Προγράμματα επιδοτήσεων για επενδύσεις από τα διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης παρατίθενται παρακάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για ανάθεση σύνταξης και υποβολής φακέλου μπορείτε να συμβουλεύεστε το γραφείο μας.

 

 

ΕΣΠΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Επιδότηση για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να αναβαθμίσουν τη θέση τους στην Ελληνική και ξένη αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον
 • διαθέτουν συγκεκριμένους επιλέξιμους ΚΑΔ, 
 • να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Από 20/2/2019 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού με μέγιστη διάρκεια 18 μήνες.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού από 20.000 έως 200.000 ευρώ.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας (εμπόριο - εστίαση - εκπαίδευση)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Επιδότηση για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας για να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον
 • διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ κατά τα τρία παραπάνω έτη, 
 • κατά το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Από 27/2/2019 έως 9/5/2019.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού από 10.000 έως 150.000 ευρώ.

 


 

 
 
 
 
επικοινωνήστε