• ΜΕΛΕΤΗ - ΑΔΕΙΑ

  Αδειοδότηση εγκαταστάσεων τροφίμων και Δημόσιες Υπηρεσίες. Κάθε βιομηχανία - βιοτεχνία - εργαστήριο - κατάστημα - αποθήκη τροφίμων για να λειτουργήσει είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει τη λειτουργία της.

   
   
 • HACCP-ISO easy

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα HACCP (ή ISO 22000) και ιχνηλασιμότητα. Όμως, ακόμη και αν σας "στρίμωξε" ο ΕΦΕΤ μην ανησυχείτε: η εφαρμογή τους είναι πιο εύκολη από ότι φαίνεται.

 • Επιδοτήσεις

  ΕΣΠΑ: Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας από 19/2/2019 και εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας (εμπόριο, εστίαση, εκπαίδευση) από 27/2/2019.

 • HACCP-aid

  Τεκμηρίωση (εγχειρίδιο - φύλλα εργασίας) συστήματος HACCP για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας, μεταποίησης τροφίμων και εστίασης με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό.

 • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Εγχειρίδιο ίδρυσης - τεύχος προδιαγραφών και αδειοδότησης,  επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας, αποθήκευσης τροφίμων και εστίασης. Δημιουργείται στα μέτρα της κάθε επιχείρησης (taylor made).

 • ΗΜΑ

  Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων: είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεων που παράγουν απόβλητα, με ευθύνη των ίδιων, βάσει της ΚΥΑ υπ. αριθμ. Οικ. 43942, ώστε να είναι γνωστή η διακίνηση αποβλήτων.

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιασμός & κατασκευή βιομηχανίας και επιχειρήσεων τροφίμων.Σχεδιασμός, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας, Εργαστηρίων Τροφίμων, Αποθηκών και Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Τροφίμων, Μονάδων Εστίασης.

Ο σχεδιασμός έχει τέσσερα βασικά σημεία:

   • τη μελέτη σκοπιμότητας
   • το βασικό σχεδιασμό
   • λειτουργικό σχεδιασμό
   • και το λεπτομερή σχεδιασμό.


Ως μελέτη σκοπιμότητας εννοούμε την ανάλυση ενός επιχειρηματικού μοντέλου και την εκτίμηση κατά πόσο η επιχείρηση μπορεί να είναι βιώσιμη.
Στη μελέτη σκοπιμότητας υπολογίζεται το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης, υπολογίζονται τα έξοδα και τα προσδοκώμενα έσοδα, καθώς και το brake even point.
Περιλαμβάνεται η μελέτη της αγοράς στόχου, του ανταγωνισμού, των δυνατών και αδυνάτων σημείων της επιχείρησης καθώς και των ευκαιριών της αγοράς.

Ο βασικός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων είναι ο αρχικός προσδιορισμός, συνδέεται με την επιλογή της τεχνολογίας και τη σκοπιμότητά τους και περιλαμβάνει  στοιχεία της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιπλέον γίνεται η πρώτη εκτίμηση για τη μορφή της εγκατάστασης.

Στο λειτουργικό σχεδιασμό ανήκουν τα οριστικά σχέδια διάταξης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και η εκπόνηση διαγραμμάτων και εκθέσεων, ρύθμισης και αυτοματισμού.
Λαμβάνεται υπόψη και η μετέπειτα εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας HACCP, ISO 22OOO κλπ.

Ο λεπτομερής σχεδιασμός: περιλαμβάνει τα κατασκευαστικά σχέδια - σχέδια εφαρμογής. Μελετώνται και αποτυπώνονται λεπτομερώς όλες οι εγκαταστάσεις (ηλεκτρική, ύδρευση, αποχέτευση, αέριο, φωτισμός και άλλες.)

Ο πλήρης σχεδιασμός, η συχνή επίβλεψη, η εμπειρία και η ικανότητα των συνεργείων είναι εγγύηση για γρήγορη και αξιόπιστη κατασκευή εντός προδιαγραφών.

Η αξιοπιστία των συνεργείων είναι το ίδιο σημαντική με το σχεδιασμό. Ο συνδυασμός τους μπορεί να δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ιδρύουμε  υγιείς επιχειρήσεις και κατασκευάζουμε λειτουργικά εργαστήρια, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες τροφίμων, μαζί με τους πελάτες μας ή για λογαριασμό τους... εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ, αποθήκες και καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων.

Υλοποιούμε έτσι το επιχειρηματικό όραμα του επιχειρηματία και το στόχο της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην αγορά των τροφίμων.

Μετά την κατασκευή αρχίζει η λειτουργία.
Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στο management, σχεδιασμό συστήματος αυτοελέγχου, διαχείριση της ποιότητας, marketing.
 

επικοινωνήστε