• ΜΕΛΕΤΗ - ΑΔΕΙΑ

  Αδειοδότηση εγκαταστάσεων τροφίμων και Δημόσιες Υπηρεσίες. Κάθε βιομηχανία - βιοτεχνία - εργαστήριο - κατάστημα - αποθήκη τροφίμων για να λειτουργήσει είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει τη λειτουργία της.

   
   
 • HACCP-ISO easy

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα HACCP (ή ISO 22000) και ιχνηλασιμότητα. Όμως, ακόμη και αν σας "στρίμωξε" ο ΕΦΕΤ μην ανησυχείτε: η εφαρμογή τους είναι πιο εύκολη από ότι φαίνεται.

 • Επιδοτήσεις

  Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 – 2027: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

  Από 18/12/2023 έως 29/2/2024.

 • HACCP-aid

  Τεκμηρίωση (εγχειρίδιο - φύλλα εργασίας) συστήματος HACCP για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας, μεταποίησης τροφίμων και εστίασης με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό.

 • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Εγχειρίδιο ίδρυσης - τεύχος προδιαγραφών και αδειοδότησης,  επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας, αποθήκευσης τροφίμων και εστίασης. Δημιουργείται στα μέτρα της κάθε επιχείρησης (taylor made).

 • ΗΜΑ

  Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων: είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεων που παράγουν απόβλητα, με ευθύνη των ίδιων, βάσει της ΚΥΑ υπ. αριθμ. Οικ. 43942, ώστε να είναι γνωστή η διακίνηση αποβλήτων.

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαίδευση ΕΦΕΤ

 

 

Η βασική εκπαίδευση του ΕΦΕΤ στην ασφάλεια των τροφίμων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις τροφίμων. Η εκπαίδευση των εργαζομένων σε μία επιχείρηση τροφίμων ελέγχεται τόσο κατά την αδειοδότηση όσο και κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένα ΚΕΚ και είναι διάρκειας 10 ωρών (συνήθως δύο απογευματινές εκπαιδεύσεις των 5 διδακτικών ωρών). Από την εκπαίδευση ΕΦΕΤ εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν πλήρες σύστημα HACCP, στα πλαίσια του συστήματος γίνεται ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και στο πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές ενότητες από το  πρόγραμμα του ΕΦΕΤ.

Η εκπαίδευση του ΕΦΕΤ περιλαμβάνει:

 • Βασικές έννοιες ασφάλειας τροφίμων.
 • Μικροβιακούς, Χημικούς και Φυσικούς κινδύνους.
 • Τι είναι τα υψηλού κινδύνου, μέσου και χαμηλού κινδύνου τρόφιμα.
 • Κατάλληλο χειρισμό των τροφίμων ώστε να είναι ασφαλή.
 • Υποχρεώσεις, υγιεινή προσωπικού.
 • Αλυσίδα ψύξης.
 • Νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των εργαζομένων όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις στον ΕΦΕΤ σχετικά με την κατανόηση των γνώσεων που απέκτησαν.

Η εκπαίδευση και οι εξετάσεις γίνονται ως επί το πλείστον διαδικτυακά.

 


 

επικοινωνήστε